Sau thời gian mở ồ ạt các ngành ngoại ngữ, nhiều trường ĐH đã phải sắp xếp lại hoặc đóng cửa ngành học vì nhu cầu thí sinh không nhiều