Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 sẽ được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30/5 với 6 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn thi theo hình thức trắc nghiệm.