Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng'

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng'. Theo đó, sẽ thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Thời gian thi hàng tuần, kết thúc ngày 13-7-2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp.

Nội dung nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

T.V

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang--a268847.html