UBTVQH ĐỀ NGHỊ KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ

UBTVQH ĐỀ NGHỊ KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ

Lập thị trấn Bình Phú ở Tiền Giang và thị xã Chơn Thành ở Bình Phước

Lập thị trấn Bình Phú ở Tiền Giang và thị xã Chơn Thành ở Bình Phước

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NGHỊ QUYẾT SỐ 569/NQ-UBTVQH15 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN BÌNH PHÚ THUỘC HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

NGHỊ QUYẾT SỐ 569/NQ-UBTVQH15 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN BÌNH PHÚ THUỘC HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

Tiếp tục hỗ trợ người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Tiếp tục hỗ trợ người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước

Thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)

Thường vụ Quốc hội 'chốt' thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Thường vụ Quốc hội 'chốt' thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Băn khoăn về xếp hạng đô thị của thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Băn khoăn về xếp hạng đô thị của thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập thị xã Chơn Thành - đòn bẩy phát triển kinh tế Bình Phước

Thành lập thị xã Chơn Thành - đòn bẩy phát triển kinh tế Bình Phước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

Thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước

Thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước

Tiếp tục Phiên họp thứ 14 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Tiếp tục Phiên họp thứ 14 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thành lập thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước)

Thành lập thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước)

Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành thuộc hai tỉnh Tiền Giang, Bình Phước

Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành thuộc hai tỉnh Tiền Giang, Bình Phước