Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi Trạng trên mạng

Ngày 16/10/2007, công ty cổ  phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT (FPT Online) thông báo tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức trực tuyến mang tên “Thiên Long Trạng Nguyên”.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8032&t=pcolarticle