(HNM) - Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, Việt Nam vẫn đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 3-2009, 2 công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản (MSIG) và Hàn Quốc (Korea Life) đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Korea Life) Phran-xít J. Hi-un cho biết: