Thị trường bất động sản: Cú hích mạnh mẽ

Sau gần 8 năm triển khai chính sách nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài - một chủ trương lớn của Nhà nước song...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/vietkieumuanha/2008/03/13/033509/6503