Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị trường bất động sản "đóng băng"

ND - Đánh giá về tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm 2008, Bộ Tài chính cho rằng, thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng, số lượng giao dịch thành công thấp cũng là một trong những nguyên nhân trong nước tác động đến tình hình kinh tế vĩ mô nói chung, giá cả và lạm phát nói riêng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125806&sub=59&top=38