Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị trường bất động sản: Tiến đến hoạt động chuyên nghiệp

Từ ngày 1/1/2009, tất cả cá nhân, pháp nhân tham gia lĩnh vực bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Đến nay đã có 9 cơ sở được...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/26/032055/8119