Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư quốc tế vào bất động sản

Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư quốc tế vào bất động sản

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch

Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Lành mạnh thị trường bất động sản

Lành mạnh thị trường bất động sản

Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý

Không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý

Thủ tướng yêu cầu không siết tín dụng bất động sản bất hợp lý

Thủ tướng yêu cầu không siết tín dụng bất động sản bất hợp lý

10 quan điểm, giải pháp cho thị trường bất động sản từ Chỉ thị 13/CT-TTg

10 quan điểm, giải pháp cho thị trường bất động sản từ Chỉ thị 13/CT-TTg

Thủ tướng: Không siết tín dụng bất động sản bất hợp lý, chấn chỉnh 'thổi giá' nhà đất

Thủ tướng: Không siết tín dụng bất động sản bất hợp lý, chấn chỉnh 'thổi giá' nhà đất

Kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp, ngăn 'phân lô, bán nền' đất đai trái phép

Kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp, ngăn 'phân lô, bán nền' đất đai trái phép

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải phát triển hệ sinh thái bất động sản bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải phát triển hệ sinh thái bất động sản bền vững

'Không siết tín dụng bất hợp lí': Có vướng phải gỡ vướng, linh hoạt tạo hiệu quả

'Không siết tín dụng bất hợp lí': Có vướng phải gỡ vướng, linh hoạt tạo hiệu quả

Thủ tướng: Nghiên cứu thuế sử dụng bất động sản để hạn chế 'mua đi bán lại nhiều lần'

Thủ tướng: Nghiên cứu thuế sử dụng bất động sản để hạn chế 'mua đi bán lại nhiều lần'

Thủ tướng yêu cầu không siết tín dụng BĐS một cách bất hợp lý

Thủ tướng yêu cầu không siết tín dụng BĐS một cách bất hợp lý

Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Thủ tướng: Nghiên cứu thuế sử dụng bất động sản để hạn chế mua đi, bán lại nhiều lần

Thủ tướng: Nghiên cứu thuế sử dụng bất động sản để hạn chế mua đi, bán lại nhiều lần

TỔNG THUẬT: Kiên trì, kiên định, kiên quyết phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

TỔNG THUẬT: Kiên trì, kiên định, kiên quyết phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đánh thuế đối với việc sử dụng bất động sản

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đánh thuế đối với việc sử dụng bất động sản