Khảo sát tại Hà Nội trong 2 ngày 16-17/1, thị trường luôn sôi sục với các mặt hàng lương thực, thực phẩm đang trên đà tăng giá từng ngày. Vào thời điểm này, nhiều mặt hàng giá đã tăng kỷ lục.