Tuần qua, thị trường liên tục đổi chiều khiến NĐT đứng ngồi không yên: sàn Hà Nội có 2 phiên giảm, 2 phiên tăng rồi lại giảm; trong khi đó, sàn TP.HCM cứ xen kẽ phiên giảm, phiên tăng.