TT - Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Ngày 23-1, Công ty CP Vật tư - xăng dầu (COM) sẽ chính thức đưa vào giao dịch bổ sung gần 4,6 triệu cổ phiếu phát hành thêm.