Công nghiệp di động Châu Á – Thái Bình Dương đã bị ảnh hưởng nặng bởi sự suy giảm kinh tế, số thuê bao di động mới đăng ký trong quý 4 năm 2008 giảm gần 20 triệu so với quý 3. Đây là một sự suy giảm điển hình khi nền công nghiệp di động đang lâm vào tình trạng khó khăn.