Nguồn cung từ các tỉnh lân cận, thậm chí là có cả hàng “ngoại” đổ về để đáp ứng nhu cầu người dân Thủ đô. Tuy nhiên, giá cả tăng từ 20% đến 40% so với năm trước.