(VOH) - Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP vừa cho biết, nhu cầu nhân lực của thị trường lao động thành phố sẽ có xu hướng ổn định trong 2 tháng cuối năm 2013, đặc biệt là trước, trong và sau Tết nguyên đán 2014.

Do xu hướng doanh nghiệp và người lao động đang làm việc muốn gắn bó, ổn định yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định việc làm. Mức độ dịch chuyển lao động diễn biến chỉ khoảng 10% tập trung ở các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Theo dự kiến tháng 11/2013 thị trường lao động thành phố có nhu cầu khoảng 20.000 chỗ làm việc ổn định và 10.000 việc làm thời vụ.