Thị trường Logistics: Doanh nghiệp Việt Nam ra rìa

Gốc
Số công ty giao nhận Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng đa số không đủ năng lực đảm nhận toàn bộ chuỗi cung ứng. 

Tin nóng

Tin mới