Hanoinet - Theo kết quả nghiên cứu của IDC, thị trường máy tính cá nhân tại Việt Nam trong quý 3/2008 tăng trưởng 8,5% so với quí trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2007, ước đạt 365.600 máy.