Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị trường nội địa: "Đích ngắm" của doanh nghiệp phần mềm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngay từ những tháng đầu năm 2009 này, các doanh nghiệp phần mềm trong nước có thể nói là chịu tác động của khủng hoảng kinh tế nhanh và rõ nhất.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130580