Giá ca cao tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua. Giá ca cao tuần qua đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua trên thị trường Niu Yoóc do các quỹ đầu tư tăng cường các hoạt động mua vào mặt hàng này trước tình trạng bất ổn ở Bờ Biển Nga - nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới.