Thị trường OTC 12 - 16/1

Gốc
SanOTC - Hiện đang là mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 nên trong tuần qua, giá một số cổ phiếu trên thị trường OTC có dấu hiệu tăng nhẹ. Một số cổ phiếu có kế hoạch niêm yết cũng có chiều hướng đi lên nhưng nhìn chung, các cổ phiếu này cũng chỉ tăng được vài ba hôm rồi lại quay đầu...

Tin nóng

Tin mới