Đà suy thoái kinh tế toàn cầu có thể đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường PC xuống còn một con số, hãng nghiên cứu Gartner cảnh báo.