'Cần đổi mới căn bản cơ chế chuyển dịch đất đai phục vụ mục đích sinh lợi'

'Cần đổi mới căn bản cơ chế chuyển dịch đất đai phục vụ mục đích sinh lợi'

GS. TSKH Đặng Hùng Võ (ảnh), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời phóng vấn của Báo Hải quan...

9 liên quan

Tạo động lực mới cho kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua đã tạo ra một số thành...

9 liên quan

3 giải pháp hoàn thiện thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

Động lực cho phát triển nông nghiệp được hình thành từ giải phóng sức sản xuất của nông dân. Tuy nhiên đến...

9 liên quan

Làm thế nào để bảo đảm chuyển dịch đất đai hiệu quả?

Để bảo đảm chuyển dịch đất đai hiệu quả, pháp luật về đất đai cần có những đổi mới căn bản về cơ chế chuyển...

9 liên quan

Hoàn thiện chính sách về giá đất thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển

Thị trường bất động sản là một trong những kênh quan trọng huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

9 liên quan

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lấy ý kiến của người dân

Đó là vấn đề đang được đặt ra tại hội thảo dự kiến đề cập quan điểm định hướng, các giải pháp hoàn thiện công...

9 liên quan