Sức mua đã tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Giá hàng hóa tại siêu thị vẫn ổn định nhưng ở chợ và cửa hàng bán lẻ, một số mặt hàng đang tăng