(CATP) Các nền kinh tế châu Á một thời bùng phát trên mọi phương diện, nhưng hiện nay đang phải đối diện với rất nhiều thử thách...