Tỷ giá USD "chợ đen" sáng nay diễn biến theo chiều đi lên. Tại thị trường Hà Nội, giá mua vào và bán ra USD phổ biến ở mức 17.820 VND/USD...