Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị trường vẫn “khan” lao động kỹ thuật có tay nghề

Gốc

Hanoinet- Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 là cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển tương đương với các nước trong khu vực.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=76626