Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2007, sản lượng sản xuất phôi thép trong nước đạt khoảng 782.000 tấn, tăng 10% so với năm trước; thép cán đạt 2,2 triệu tấn, tăng trên 14%. Trong khi đó, lượng thép tiêu thụ của cả nước đạt 10,3 triệu tấn, tăng 42% so với năm trước và là mức tiêu thụ cao nhất khu vực Đông Nam Á