Thị xã Nghi Sơn cưỡng chế GPMB để thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh

Chiều 12-9, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức cưỡng chế GPMB tại thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn để thực hiện Dự án Tuyến hành lang cấp nước, thải nước làm mát và băng tải than thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ dân tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ dân tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc.

Tại các thửa đất bị thu hồi đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất thuộc địa phận thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn đối với 6 hộ gia đình, gồm hộ ông Lê Văn Hải, hộ bà Trần Thị Ngân, ông Lê Văn Sơn, hộ ông Lê Văn Hoan, hộ bà Trần Thị Luận, hộ ông Lê Thanh Bình.

Huy động phương tiện, máy móc đến giải phóng mặt bằng.

Huy động phương tiện, máy móc đến giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện phương án cưỡng chế, thị xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân thuộc diện tổ chức cưỡng chế, nên nhận được sự đồng thuận của cả 6 hộ dân. Vì vậy, quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, không có sự xung đột giữa các hộ dân và lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế.

Tháo dỡ công trình nhà ở.

Tháo dỡ công trình nhà ở.

Tại buổi cưỡng chế, các hộ dân nói trên đã đồng ý tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Các lực lượng chức năng cũng đã huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để thực hiện tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng.

Công tác cưỡng chế nhận được sự đồng thuận của các hộ dân nên diễn ra an toàn, đúng tiến độ

Công tác cưỡng chế nhận được sự đồng thuận của các hộ dân nên diễn ra an toàn, đúng tiến độ

Với việc giải phóng mặt bằng 6 hộ dân nói trên, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án tuyến hành lang cấp nước, thải nước làm mát và băng tải than thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh.

Hương Thơm

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doc-gia/thi-xa-nghi-son-cuong-che-gpmb-de-thuc-hien-du-an-nha-may-nhiet-dien-cong-thanh/167878.htm