Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị xã Nghi Sơn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ

Ban Chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn vừa tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho gần 200 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy và thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường.

Các học viên đã được nghe Thiếu Tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tá Hoàng Trung Hiếu (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng) truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Nhận diện những phương thức, thủ đoạn chống phá hiện nay và phương pháp, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kỹ năng khai thác, sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên internet, trên mạng xã hội...

Thông qua tập huấn giúp cán bộ từ thị xã đến cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sỹ Thành

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-tuong-dang/thi-xa-nghi-son-nang-cao-nhan-thuc-ky-nang-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-cho-can-bo/135449.htm