[Kênh14] - Trong một bộ phim toàn là những ngôi sao lừng danh của TVB!