Bạn dùng các phím mũi tên điều khiển con tàu vũ trụ di chuyển các vị trí, dùng phím space để bắn tên lửa, nhấn phím "P" để tăng hỏa lực.