Những tinh vân, những thiên hà kỳ ảo, những vụ nổ khủng khiếp của các ngôi sao sẽ mở ra dễ dàng và nhanh chóng cho những nhà thiên văn nghiệp dư chỉ với vài cú bấm chuột máy tính. Đó là nhờ chương trình WorldWide Telescope, một công cụ miễn phí của hãng Microsoft đưa ra để phục vụ những người  quan tâm đến thiên văn.