Ngày 16.1, CTCP Thiên Long cho biết, thời hạn đấu giá trực tuyến 3,5 triệu CP phổ thông ra công chúng lần đầu sẽ dời sang lúc 14h ngày 25.1 để các NĐT có thêm thời gian nghiên cứu thông tin.