Buổi đi thiện nguyện sẽ tổ chức vào ngày 10-4-2011, 9h sáng tập trung tại cafe Anh & Anh, 110 Phố Vọng. Các anh, chị trong diễn đàn quan tâm xin mời tham gia nhé. Trân trọng!

Buổi đi thiện nguyện sẽ tổ chức vào ngày 10-4-2011, 9h sáng tập trung tại cafe Anh & Anh, 110 Phố Vọng. Các anh, chị trong diễn đàn quan tâm xin mời tham gia nhé. Trân trọng! Buổi đi thiện nguyện sẽ tổ chức vào ngày 10*4*2011, 9h sáng tập trung tại cafe Anh & Anh, 110 Phố Vọng. Các anh, chị trong diễn đàn quan tâm xin mời tham gia nhé. Trân trọng! Buổi đi thiện nguyện sẽ tổ chức vào ngày 10-4-2011, 9h sáng tập trung tại cafe Anh & Anh, 110 Phố Vọng. Các anh, chị trong diễn đàn quan tâm xin mời tham gia nhé. Trân trọng!