Có một điều đặc biệt là, chỉ cần nhìn thấy Rose, bạn sẽ lại muốn cười. Vì Rose là một thiên sứ đáng yêu nhất trần gian, dù là một em bé không chân không tay.

Video: Thiên sứ "không chân tay" khiến cả thế giới phải mỉm cười:

Nguồn: Barcroft.