Trung bình hàng năm Việt Nam có khoảng 649 sự kiện thiên tai xảy ra, gây thiệt hại kinh tế vào khoảng 0,9% của GDP, ước tính vào khoảng 40.000 tỷ đồng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết: là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới từ các thảm họa thiên nhiên bao gồm: lũ lụt, bão, lốc, sạt lở đất và hạn hán, trong 20 năm qua, trung bình hàng năm Việt Nam có khoảng 649 sự kiện thiên tai xảy ra, gây thiệt hại kinh tế vào khoảng 0,9% của GDP, ước tính vào khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2009 - 2013, trung bình mỗi năm Việt Nam chi từ NSNN để khắc phục hậu quả thiên tai khoảng 11.000 tỷ đồng - kinh phí này chỉ đảm bảo hỗ trợ khoảng 30% giá trị thiệt hại và chủ yếu nhằm mục tiêu cứu trợ khẩn cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh phí cho tái thiết.

Để đáp ứng đòi hỏi này, bảo hiểm được xem như một công cụ hiệu quả để giảm nhẹ gánh nặng ngân sách, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

PV