Thiên tai tiếp tục gây thiệt hại ở một số tỉnh phía Bắc

Gốc
Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thường xuyên liên lạc với các tỉnh có cảnh báo về mưa lớn và nguy cơ xảy ra dông, lốc sét, mưa đá để nắm bắt tình hình.

Theo báo cáo nhanh ngày 17/4 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong các ngày từ 13-16/4, dông, lốc và mưa đá tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai và Thái Nguyên.

Nhân dân địa phương giúp đỡ gia đình ông Hoàng Văn Tẩm ở xóm Phú Yên, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Cụ thể, về nhà ở: 3 nhà sập hoàn toàn (Tuyên Quang); nhà bị tốc mái, hư hỏng: 390 nhà (tăng 56 nhà), trong đó Bắc Kạn: 186 nhà; Tuyên Quang: 143 nhà; Thái Nguyên: 5 nhà; Hà Giang 53 nhà; Lào Cai: 3 nhà). Về nông, lâm nghiệp: 02 con gia súc, 19 ha lúa, 211 ha hoa màu (tăng 82 ha) và 33 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Về các công trình khác: 01 cột điện bị gãy, đổ và 06 cầu tạm dân sinh bị cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng: 2.408 triệu đồng (tăng 1.000.000 đồng).

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thường xuyên liên lạc với các tỉnh có cảnh báo về mưa lớn và nguy cơ xảy ra dông, lốc sét, mưa đá để nắm bắt tình hình. Chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tình hình dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó/.

Đ.H