Sau 47 năm mất dấu, các nhà thiên văn học đã tìm thấy lại thiên thạch 6344 P-L, một trong những vật thể vũ trụ nguy hiểm tiềm tàng đối với Trái Đất. Điều thú vị là thiên thể “lưu lạc này” lại chính là tiểu hành tinh mới được khám phá trong năm nay và đã được đặt tên mới là 2007 RR9.