Nếu bây giờ có một điều ước, anh ước rằng mình sẽ mãi có nhau trong cuộc đời này, để mỗi sớm mai thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy đó là em, chỉ...