Thiết bị công nghệ cao bị kẻ xấu dùng vào cờ bạc bịp

Gốc
Với chế tác tinh xảo, giới cờ bạc bịp giấu kín ở trôn bát, đĩa một bộ cảm biến từ. Thiết bị tiếp theo có hình dạng giống như bộ đàm và một màn hình hiển thị cỡ 2,5 inch. Tiếp đó là bộ tiếp nhận thông tin mã hóa dưới dạng báo rung chạy bằng pin được giấu kín. Đó là những thiết bị phục vụ cho các đối tượng chuyên tổ chức cờ bạc bịp.

Tin nóng

Tin mới