Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiết bị mới giúp lưu trữ bảo quản thận tốt hơn

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Một loại máy lưu trữ mới còn tốt hơn cả phương pháp đông lạnh thông thường trong việc bảo quản thận được hiến tặng chờ cấy ghép.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138359&sub=72&top=41