Thiệt hại hơn 1.400ha rừng do hỏa hoạn

Gốc
Trong tháng 7, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn nên tại một số tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ đã xảy ra cháy rừng.

Trong tháng, diện tích rừng bị cháy là 39,5 ha; diện tích rừng bị chặt phá là 6,9 ha. Tính chung diện tích rừng bị thiệt hại trong bảy tháng là 1.401,4 ha, giảm 38,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích rừng bị cháy là 884,5 ha, giảm 46,9%; diện tích rừng bị chặt phá 516,5 ha, giảm 17,2%.

Trong khi đó, tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 99,1 nghìn ha, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước

Tin nóng

Tin mới