Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiết lập nền tảng kinh tế vĩ mô hiện đại

Gốc

QĐND - Hai nhà kinh tế Mỹ là Thô-mát Xác-gen và Chrít-tô-phơ Sim đã đoạt giải Nobel Kinh tế 2011 vì công trình nghiên cứu giúp đỡ các chính phủ và các ngân hàng trung ương lựa chọn các giải pháp cho khủng hoảng kinh tế.

QĐND - Hai nhà kinh tế Mỹ là Thô-mát Xác-gen và Chrít-tô-phơ Sim đã đoạt giải Nobel Kinh tế 2011 vì công trình nghiên cứu giúp đỡ các chính phủ và các ngân hàng trung ương lựa chọn các giải pháp cho khủng hoảng kinh tế.

GS Chrít – tô – phơ Sim

Ủy ban giải Nobel của hoàng gia Thụy Điển đánh giá: công trình tổng thể của họ về nguyên nhân và hậu quả trên kinh tế vĩ mô đã thiết lập nền tảng cho sự phân tích nền kinh tế vĩ mô hiện đại của thế giới.

Một trong các nhiệm vụ căn bản của nghiên cứu kinh tế vĩ mô là phải “hiểu các tác động và các thay đổi chính sách đã làm thay đổi các nhân tố khả biến trong ngắn hạn và dài hạn”. Ủy ban giải Nobel nhận định, “các công trình của hai giáo sư Sim và Xác-gen đã là các đóng góp quan trọng bậc nhất cho loại nghiên cứu này”.

Một trong những nhiệm vụ chính của nghiên cứu kinh tế vĩ mô là tìm hiểu xem những cú sốc và những thay đổi chính sách mang tính hệ thống ảnh hưởng ra sao tới các biến số vĩ mô trong cả ngắn và dài hạn. Nghiên cứu của Xác-gen và Sim đã có đóng góp vô cùng quý báu cho nhiệm vụ này. Xác-gen giúp chúng ta hiểu ảnh hưởng của những thay đổi chính sách mang tính hệ thống, còn Sim lại tập trung vào cơ chế lan truyền của những “cú sốc” đối với toàn nền kinh tế.

Cống hiến quan trọng nhất của Xác-gen và Sim là hai ông cho thấy, thực tế có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để phân tích mối quan hệ nhân quả trong kinh tế vĩ mô, cho dù đó có là mối quan hệ hai mặt. Có nhiều lý do để cho rằng bất ngờ thay đổi chính sách kinh tế có nhiều ảnh hưởng hơn so với những gì người ta dự đoán. Tuy vậy, kết quả của một chính sách được kỳ vọng trước và một chính sách bất ngờ là khác nhau. Thay đổi lãi suất hay thuế suất không giống như một “cú sốc” vì ít nhất người ta đã lường trước được việc này.

Xác-gen nghiên cứu phương pháp sử dụng dữ liệu lịch sử để tìm hiểu chính sách kinh tế thay đổi một cách có hệ thống ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế. Thay vào đó nghiên cứu của Sim tập trung vào việc phân biệt giữa những thay đổi không lường trước của các biến số như giá dầu hay lãi suất, và những thay đổi đã lường trước để xác định tác động của chúng đối với các biến số vĩ mô quan trọng.

GS Thô – mát Xác – ghen. Ảnh: Rian

Những vấn đề hai nhà kinh tế trên giải quyết liên quan tới nhau. Mặc dù cả Xác-gen và Sim đều tiến hành nghiên cứu một cách độc lập, thành quả của họ bổ sung cho nhau trên nhiều phương diện. Phân tích chuỗi thời gian dựa trên dữ liệu lịch sử của Xác-gen đã mở ra một chân trời mới cho nghiên cứu kinh tế vĩ mô và mang lại những hiểu biết mới về tác dụng của chính sách kinh tế. Nghiên cứu của Sim dù bắt đầu muộn hơn nhưng cũng có những ảnh hưởng phi thường.

Nhờ đóng góp của Xác-gen và Sim, nghiên cứu kinh tế vĩ mô và phân tích chính sách kinh tế đã có tiến bộ đáng kể. Nghiên cứu của hai ông đặt một nền tảng vững chắc cho phân tích kinh tế vĩ mô hiện đại.

Tuy nhiên giải pháp của họ không đáp ứng ngay lập tức các vấn đề hiện nay. GS Xác-gen cảnh báo: “Các biện pháp này, vốn được nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỷ trước, để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi các chính sách kinh tế, sẽ không mang lại các giải đáp mau chóng hay dễ dàng cho cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay”. Còn GS Sim cho biết: “Nếu có giải pháp đơn giản, tôi đã phân phát nó ra trên khắp thế giới rồi. Bất hạnh là nó yêu cầu chúng tôi phải làm việc chậm chạp và nghiên cứu trên nhiều dữ kiện”.

Đức Thành

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/91/68/77/77/77/164185/Default.aspx