Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiết thực và hiệu quả

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Niềm vui chung của nhân dân hai thôn Kon Tủn và Kon Bơ-đéc, xã Đắc Ruồng (một xã miền núi nghèo của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã đến, khi họ được đi trên cây cầu treo mới nối liền hai thôn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177939