Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu 70% nhân lực trong quý IV, Thực phẩm Bích Chi (BCF) báo lãi 16,18 tỷ đồng, giảm 17%

CTCP Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán BCF - sàn HNX) mới công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, trong quý IV, Thực phẩm Bích Chi ghi nhận doanh thu thuần giảm 5%, đạt 145,29 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 4% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% xuống mức 35,69 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty giảm 9% song chi phí tài chính tăng 108%. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 22% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 16,18 tỷ đồng, giảm 17%.

Lý giải về kết quả kinh doanh sụt giảm, Bích Chi cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Công ty sản xuất trong tháng 10/2021 chỉ với 30% nhân lực trong khi chi phí bán hàng tăng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của Bích Chi giảm 14% về mức 511,69 tỷ đồng. Lãi trước thuế đạt 68,79 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 54,87 tỷ đồng, giảm 41%

Năm 2021, Bích Chi đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 605 - 615 tỷ đồng và lãi trước thuế kỳ vọng đạt khoảng 100 - 110 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được 83% chỉ tiêu doanh thu và 63% chỉ tiêu lợi nhuận theo mục tiêu tối đa.

Tính đến cuối quý IV, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 3% so với hồi đầu năm lên 407,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12% lên 69,82 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 7% lên 94,96 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 13% về mức 103,72 tỷ đồng; riêng vay nợ ngắn hạn giảm 21% xuống còn 33,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu BCF đứng tại mức giá 39.600 đồng/CP.

Kiều Trang

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thieu-70-nhan-luc-trong-quy-iv-thuc-pham-bich-chi-bcf-bao-lai-16-18-ty-dong-giam-17-post290138.html