Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu chế tài xử lý lãng phí tài sản công!

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Hôm qua, 13-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án luật: Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức và Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/11/130572