Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thiếu cơ chế tài chính để các trung tâm phát triển quỹ đất hoạt động đáp ứng yêu cầu

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thứ trưởng Bộ TN&MT - Trần Thế Ngọc cho biết như vậy tại hội nghị đánh giá kiểm điểm công tác năm 2008, phương hướng nhiệm vụ 2009 và công bố Quyết định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=119060