(VietNamNet) - Sản lượng cá tra hiện đã đạt mức hơn 1 triệu tấn nguyên liệu/năm, cần phải có hệ thống kho lạnh đủ lớn để tồn giữ, phân phối sản phẩm xuất khẩu, đảm bảo chất lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu.