Thiếu kinh nghiệm, tài xế 70 tuổi lái ô tô tông sập cổng công viên lịch sử

Gốc
Tài xế khoảng 70 tuổi cho rằng xe bị hỏng phanh nhưng cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể do tài xế thiếu kinh nghiệm.

Nguồn VietnamNet https://video.vietnamnet.vn/thieu-kinh-nghiem-tai-xe-70-tuoi-lai-o-to-tong-sap-cong-cong-vien-lich-su-a-91990.html